Integrative Medicine

Integrative Medicine is een moderne visie op gezondheidszorg. De benadering richt zich niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden. Integrative Medicine erkent dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en geest. 

Integrative Medicine kent de volgende 4 pijlers:
1. Er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en zorgvrager waarin de zorgvrager centraal staat en de zorgverlener ondersteuning biedt door o.a. behandeling en coaching.
2. De zorgvrager heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, welbevinden en in het genezing- en herstelproces.
3. Alle reguliere en complementaire therapieën worden ingezet om te komen tot de meest effectieve, minst ingrijpende en minst giftige behandelstrategie. Met als doel de hoogste mate van vitaliteit en welbevinden van de zorgvrager.
4. Het werken aan en in een helende omgeving. Deze helende omgeving draagt bij aan genezing en welbevinden.

Integratieve versus reguliere zorg

Integratieve gezondheidszorgReguliere gezondheidszorg
Holistisch, ziet de mens als één geheel. Geen onderscheid in lichaam,ziel en geestMaakt onderscheidt tussen lichaam en geest
Ziet het lichaam als één geïntegreerd, verbonden systeemVerdeelt het lichaam in verschillende orgaan systemen: hart (cardiologie), Longen(pulmonologie), hersenen(neurologie)
Beschouwt iedere patient als een individu, met een uniek genenpakket, omgeving en levensstijlCommuniceert met de patiënt als individu, maar onderzoeken en behandelingen zijn vaak gestandaardiseerd
Begrijpt hoe een optimale gezondheid voelt en eruit ziet. Patient gerichtBegrijpt hoe een slechte gezondheid voelt en eruit ziet. Ziekte gericht
Onderzoekt wat het lichaam nodig heeft (zoals betere voeding, beweging, rust etc.) en wat vermeden moet worden (stress, slechte voeding , roken)Bepaalt een differentiaal diagnose door anamnese, lichamelijk onderzoek en literatuur. Behandelt volgens protocol
Focus ligt op de trigger van de ziekteFocus ligt op de consequentie van de ziekte
Vraagt zich af waarom deze ziekte zich openbaart en hoe dit proces te kerenVraagt zich af met welke ziekte de patient te maken heeft en hoe de symptomen te verlichten en verdere progressie te voorkomen
Maakt gebruik van de beginselen van biologie en fysiologie om de oorsprong van de ziekte te achterhalen. Maakt een behandelplan om de oorsprong te behandelen waardoor de ziektesymptomen kunnen verdwijnen.Maakt gebruik van de beginselen van biologie en fysiologie om tot een diagnose te komen. Maakt een behandelplan om de klachten van de ziekte te verlichten
Gebruikt reguliere medicijnen en alternatieve middelen, daarnaast wordt uitgebreid gekeken naar lifestyle en deze wordt waar nodig aangepastGebruikt reguliere medicijnen, heeft vaak geen tijd om uitgebreid de lifestyle aan te pakken.
Neemt de tijdMinimale tijd beschikbaar
Geschikt voor chronische aandoeningenGeschikt voor acute ziekte, ongelukken of levensbedreigende noodgevallen
Uitvoering door artsen en andere zorgprofessionalsUitvoering door artsen, bijgestaan door andere zorgprofessionals